Praktisk

Efter at vi har aftalt en udlejningsperiode mailer vi en lejekontrakt. Senest 10 dage efter modtagelsen returneres en kopi af lejekontrakten underskrevet, på mail eller i brev, og depositum på 33% af den rene leje indbetales til vores konto eller Mobil Pay.

Restbeløbet for udlejningen, plus forbrugsdepositum indbetales senest ti uger før udlejningens start. Den præcise dato er angivet i lejekontrakten. Vi udsender ikke opkrævninger.

Ved lejemålets start og slut aflæser lejeren målerne for el og vand. Ligeledes opgøres et eventuelt forbrug af brikketter/brænde. Lejeren sender en mail med forbrugsopgørelsen til os umiddelbart efter lejeperioden. 

I 2016 afregnes el med 2,50 kr. pr. kwt og vand med 95 kr. pr m3 (vand er dyrt på Samsø). Brænde og briketter afregnes til dagspris..ca. 25 kr. pr. sæk briketter.

Forbrugsdepositummet tilbagebetales fratrukket forbruget senest 1 måned efter modtagelsen af opgørelsen.

Nøgler/nøgleinformation mailes særskilt efter modtagelse af den samlede leje og senest en uge før udlejningens start. Ligeledes mailes en "velkomstmappe" med en masse nyttige informationer og inspiration i god tid før lejeperioden.

Hus og indbo er forsikret i vores forsikringsselskab.

Lejeren er ansvarlig for eventuelle skader på hus eller indbo i lejeperioden.

Huset er rengjort ved udlejningens start og det påhviler lejeren at rengøre huset grundigt inden afrejse, så det er klar til næste udlejning. Vi kan, hvis vi får besked i god tid, som regel formidle en rengøringsaftale til en rimelig pris.

Rengøringsmidler, afrejse-tjekliste og grej findes i huset.